Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so 9. 11. 2017 v okviru Meseca znanosti pripravili informativni dan “Obzorje 2020: Kaj nas čaka v obdobju 2018 – 2020”, ki so se ga udeležili predstavniki gospodarstva, podjetniki, predstavniki Evropske komisije v Sloveniji, raziskovalci in drugi. Namen dogodka je bil predstaviti poglavitne vsebinske poudarke programa Obzorje 2020 v drugi polovici oz. zadnjem triletju njegovega izvajanja. Največ pozornosti so udeleženci namenili razpravi o tem, kako izboljšati kakovost in konkurenčnost slovenskih predlogov projektov, da bi bili lahko še uspešnejši.

Kot je uvodoma izpostavila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, je za centralizirani program Evropske komisije – Obzorje 2020, ki spodbuja k odličnosti, krepitvi povezovanja in večji konkurenčnosti evropskih raziskav in inovacij, v sedmih letih izvajanja (2014-2020) namenjenih približno 77 milijard evrov. “Večina dela priprav in oblikovanja delovnega programa 2018-2020 je že pri koncu, a kljub temu ostaja še veliko priložnosti, ki jih ponujajo prihodnji razpisi. Projekti iz prejšnjih delovnih programov so se pravzaprav šele začeli, začenja pa se tudi zelo konkurenčna tekma za približno 37 milijard evrov, kolikor jih je namenjenih za zadnje triletje programa,” je dejala ministrica. Po njenih besedah so se slovenski prijavitelji v preteklih letih dobro odrezali. Z Evropsko komisijo so za izbrane večletne projekte sklenili pogodbe za več kot 150 milijonov evrov, kar Slovenijo uvršča na raven celotnega 7. OP. Za vsak evro, ki ga je Slovenija vložila v proračun EU, smo uspeli pridobiti 1,97 evra.

Obzorje 2020 je najpomembnejši finančni instrument za implementacijo Unije inovacij, ene izmed sedmih vodilnih pobud strategije Evropa 2020, ki pomaga povečati dolgoročno konkurenčnost in blaginjo Evrope. Zasnovan je kot sredstvo za spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest. Program Obzorje 2020 pa ni namenjen zgolj vrhunskim raziskovalcem, temveč je odprt za vse. Vsakdo lahko sodeluje na razpisih.

Seveda pa zgolj dodatno financiranje raziskav in inovacij iz evropskega proračuna ni in ne sme biti edini razlog za sodelovanje Slovenije pri programu Obzorje 2020. Z njim si prizadevajo namreč tudi odstraniti ovire in olajšati prodor novih zamisli h končnemu uporabniku ter zagotoviti, da bodo imeli od vlaganj v raziskave in inovacije korist vsi državljani.

Udeleženci dogodka so se med drugim seznanili s specifiko razpisov v obdobju 2018 – 2020, ki se bo predvsem za leto 2020 razlikovala od prejšnjih let. Predstavljeni so bili tudi izsledki vmesne evalvacije programa, priporočila ter priložnosti, ki jih imajo slovenski raziskovalci v prihodnjih letih. V razpravi so bili izpostavljeni različni instrumenti Obzorja 2020, njihova specifična uporabnost in predviden razvoj do konca Obzorja 2020 ter tudi vnaprej. Predstavljeni so bili nekateri primeri dobrih praks različnih udeležencev v Obzorju 2020, poleg tega pa so razpravljalci tudi analizirali ključne probleme, ki jih raziskovalci opažajo pri svojem (so)delovanju v Obzorju 2020.

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, ki je pristojno za delovanje mreže nacionalnih kontaktnih točk za Obzorje 2020, prispeva svoj delež k povečanemu učinku vlaganja v znanost tudi s pripravo in implementacijo strateških dokumentov ter posodabljanjem zakonodaje. V zadnjem času so na področju znanosti opravili že kar nekaj pomembnih korakov na tej poti. Sprejeta je bila slovenska strategija krepitve evropskega raziskovalnega prostora 2016-2020 (ERA Roadmap), nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 in njen akcijski načrt ter prenova načrta razvoja raziskovalne infrastrukture 2011 – 2020 (NRRI). Konec oktobra so v javno razpravo dali predlog novega Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

Vir: MIZŠ. 9. 11. 2017

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)