Informativno srečanje z vstopnim usposabljanjem bo potekalo v torek, 2. oktobra 2012, od 12.00 do 16.00 v prostorih Zavoda RS za šolstvo v Ljubljani, Poljanska 28.

Na srečanje vabijo šole, ki so že sodelovale v projektih Obogateno učenje tujih jezikov 2010-12, Sporazumevanje v tujih jezikih 2008-10, Evropski oddelki 2004-2010, pa tudi vse druge šole, ki želijo pridobiti ali poglobiti znanje o novih paradigmah poučevanja tujih jezikov in njihovi vpeljavi v pedagoško prakso, ne glede na to, ali so na njih že delali oz. delajo tuji učitelji tujih jezikov.

V projektu Obogateno učenje tujih jezikov II (OUTJ-2), ki je zdaj po finančnem obsegu precej manjši, lahko v tem šolskem letu šole sodelujejo s statusom pridružene šole. Na ta način lahko šole pridobijo gratis (tj. na stroške projekta) eno ali obe novi storitvi projekta, povezani z vpeljavo in izvajanjem najsodobnejših pristopov k poučevanju tujih jezikov:
  • usposabljanje  enega ali več svojih učiteljev (tujih jezikov ali drugih predmetov) ali
  • svetovanje šoli.

Usposabljanje bo potekalo delno na ZRSŠ, delno pa na modelnih šolah z opazovanjem timskega pouka, po dogovoru pa lahko tudi na vaši šoli. Svetovanje bo možno na daljavo, na ZRSŠ ali na vaši šoli, in sicer večji ali manjši skupini učiteljev (npr. aktivu za tuje jezike, ŠRT) in/oz vodstvu šole.

Pri organizaciji srečanja bo organizatorjem v veliko pomoč, če jim vsaj do ponedeljka, 1. oktobra opoldne, sporočite, ali se boste srečanja udeležili (martin.gvardjancic@zrss.si).

Vir: ZRSŠ

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)