Slovenski šolski prostor je bogatejši za nov projekt, ki bo pomembno vplival na razvoj in uvajanje dobre prakse v učenju in poučevanju s sodobnimi sredstvi in načini. Sodobna »informacijska« družba, podprta s sodobnimi vzgojno izobraževalnimi procesi, v vzgojno izobraževalnih zavodih namreč ustvarja nove potrebe in izzive ter zagotavlja orodje za njihovo obvladovanje. To ne pomeni zgolj uporabe tehnologije pri poučevanju, temveč vpetost tehnologije v vse poglavitne dele izobraževalnega procesa. Pilotni projekt “Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja”, ki se izvaja od 1.1.2013 do 30.6.2015 je eden ključnih odgovorov na ta »izziv«.

Glavni cilji projekta:

 

  • Zmanjšati digitalno ločnico in pospeševati digitalno pravičnost in e-vključenost.
  • Dvigniti kompetence 21. stoletja (kritično mišljenje, ustvarjalnost, sposobnost reševanja problemov…).
  • Izboljšati uspeh in konkurenčnost učencev (različnih ranljivih skupin).
  • Izboljšati poučevanje in učenje.
  • Razviti novo kulturo učenja podprto s tehnologijo, kjer je učeči v središču (fleksibilnost, personalizacija, različni učni stili se kombinirajo).

Vir, več o pričakovanih rezultatih projekta in partnerjih: SIO, 14. 3. 2013

 

(Skupno 47 obiskov, 1 današnjih obiskov)