V 2018 je v Sloveniji 17.406 Ivanov, 434 Cankarjev, 44 Cankarjevih ulic, 3 osnovne šole Ivana Cankarja.

11. 12. 2018 bo minilo 100 let od smrti Ivana Cankarja. Ob tej priložnosti so na Statističnem uradu zbrali nekaj uradnih statističnih podatkov, ki se asociativno tako ali drugače navezujejo na  življenje in delo vélikega slovenskega pisatelja, pesnika, esejista, dramatika in politika.

Ime Ivan

Ime Ivan je po podatkih z začetka leta 2018 tretje najpogostejše moško ime med prebivalci Slovenije. Vseh prebivalcev z imenom Ivan je 17.406, stari pa so povprečno 63,4 leta.
Ime Ivan je bilo eno najbolj priljubljenih oz. najpogostejših moških imen do konca petdesetih let. V desetletju 1951–1960 je bilo drugo najpogostejše moško ime. Desetletje prej (1941–1950) je bilo tretje, med tistimi, ki so se rodili do začetka 2. svetovne vojne, pa peto najpogostejše ime. Do začetka 60. let prejšnjega stoletja se je torej rodilo 71 % vseh Ivanov, ki so 1. januarja 2018 živeli v Sloveniji. V zadnjih 20 letih se je letno število novorojenčkov, ki so dobili ime Ivan, glede na prejšnja leta močno zmanjšalo: bilo jih je od 5 do 18. Od fantkov, ki so se rodili v 2017, jih je to ime dobilo 15.

Kako je ime Ivan porazdeljeno po regijah? V koroški in goriški statistični regiji je po pogostnosti na prvem mestu med vsemi moškimi imeni v tisti regiji. Zelo visoko se uvršča še v podravski, savinjski, zasavski, posavski, obalno-kraški (na 2. ali 3. mesto), pa tudi v primorsko-notranjski statistični regiji (4. mesto). Najmanj pogosto je to ime v gorenjski (29. mesto), drugo najmanj pogosto pa v osrednjeslovenski regiji (16. mesto). V preostalih dveh, jugovzhodni Sloveniji in pomurski statistični regiji se uvršča na 7. mesto.

Priimek Cankar

V Sloveniji je na začetku leta 2018 živelo 434 prebivalcev s priimkom Cankar, kar ta priimek uvršča na 773. mesto po pogostnosti. V treh statističnih regijah se ta priimek ne pojavi: v pomurski, posavski in primorsko-notranjski. Največ Cankarjev prebiva v osrednjeslovenski regiji (240), najpogostejši pa je ta priimek v gorenjski statistični regiji (tam sicer živi 149 prebivalcev s priimkom Cankar); uvršča se na 209. mestu po pogostnosti.
V Sloveniji trenutno ni prebivalca, ki bi bil z imenom in priimkom soimenjak Ivana Cankarja.

Poimenovanja po Cankarju

V Sloveniji je štiriinštirideset Cankarjevih ulic, dvanajst Cankarjevih cest, štirje Cankarjevi trgi, tri Cankarjeva nabrežja in po en Cankarjev drevored, Cankarjev vrh in Cankarjeva pot. Skupaj imajo 1.473 hišnih številk, na njih živi 11.687 prebivalcev.
V Sloveniji so tri osnovne šole Ivana Cankarja (na Vrhniki, v Trbovljah in v Ljutomeru). Srednjih šol s tem imenom ni.

Vir in več: SURS, 6. 12. 2018

(Skupno 49 obiskov, 1 današnjih obiskov)