Na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) so na osnovi izsledkov raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem okolju (HBSC) pripravili nekaj priporočil za lažje spopadanje z vsakdanjim šolskim stresom, saj je začetek šolskega leta izredno pomemben dogodek tako za otroke kot tudi starše in učitelje. Nekateri se začetka šole veselijo, drugim šola predstavlja veliko obremenitev in stres. Zato je pomembno, da otroke pripravimo na prvi dan in jim omogočimo čim lažji prehod iz počitnic v šolski ritem.

Prvi šolski dan je nekaj posebnega in tudi stresnega, še posebej za prvošolčke, čeprav se ga otroci lahko veselijo in nanj pripravljajo. Pomembno je, da se tega učitelji in starši zavedajo ter pomagajo otroku, da prvi dan doživi kot prijeten in zanimiv. Prvi šolski dan pa je stresen tudi za vse ostale učence in učitelje, saj se morajo po počitnicah spet vrniti v šolske klopi in se skupaj navaditi na nov urnik, nov ritem, novo snov itd.  

Zloženka Slovenija gre v šolo

Na IVZ so razvili nekaj programov, ki lahko učiteljem, otrokom in mladostnikom pomagajo premagovati stres, povezan s šolo, in nekaj programov za spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov.  

Ko učenca strese stres  

Program je namenjen predvsem učiteljem in svetovalnim delavcem, da bi prepoznali, kdaj je otrok ali mladostnik v stresu in bi mu lahko tudi pomagali. Poleg tega obravnava tudi tipične stresne situacije v šoli in kaj lahko stori učitelj, da stresnost ublaži.  

Ko te strese stres

Program je namenjen staršem in učiteljem. Njegov namen je, da posameznikom pomaga prepoznati stresne situacije in znake stresa ter tudi strategije za njegovo obvladovanje. Poleg tega obravnava tudi stresne, anksiozne in depresivne motenje  – njihovo prepoznavanje in strategije pomoči.  

Vrstniki in jaz

Program je usmerjen v skrb za dobre odnose in preprečevanje nasilja na šoli. Program temelji na metodi vrstniškega izobraževanja – vrstniški mediaciji in ga lahko prenesemo na različna področja zdravja (spolnost, droge, prehrana, gibanje, prosti čas…).  

Promocija duševnega zdravja v šoli

Namen programa je posredovanje informacij, znanj, stališč, veščin in strategij  za izboljšanje duševnega zdravja šolarjev. Program je teoretično ter praktično zasnovan (z izdelanimi pripravami za učitelje in delovnimi listi za učence). Še posebno se posveča naslednjim vsebinam: opredelitev duševnega zdravja, utrjevanje samospoštovanja, potrebe in mnenja mladih, učinkovito poslušanje in odzivanje, komunikacija, asertivnost, vaje za medsebojno spoznavanje, obvladovanje sprememb v šoli, obvladovanje stresa v šoli, sodelovalni pristopi pri vzgoji za zdravje, zamisli in cilji projekta Zdrave šole ter pomembnost medsektorskega sodelovanja.  

Model zdrav življenjski slog v šoli

Model predstavlja konkretni primer, kako vsebine zdravja vključevati v obstoječi učni načrt in jih po možnosti medpredmetno (kroskurikularno) povezati. Rezultat so modelne ure s področja prehrane, gibanja, duševnega zdravja alkohola in tobaka. Modelne ure so oblikovali učitelji s Zdravih šol v sodelovanju s strokovnjaki z Inštituta za varovanje zdravja. Nastale so tudi Smernice za razvoj modela v šolski praksi, Priročnik modelnih ur za delo v razredu ter priročnik Minuta za gibanje v razredu (vaje za koncentracijo, za izražanje čustev, za motivacijo in krepitev sodelovanja, za raztezanje).

Vir: IVZ, 29. 8. 2012

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)