Programi Evropskega socialnega sklada za mlade in štipendije – Informativa 2018

Mladi lahko v okviru evropske kohezijske politike izkoristijo številne priložnosti pri reševanju podjetniških izzivov, zaposlovanju in izobraževanju. Katere, lahko preverite na skupnem razstavnem prostoru različnih institucij v okviru sejma izobraževanja in poklicev Informativa, ki bo 26. in 27. januarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Spoznali boste zanimive poklice, prisostvovali kemijskim poizkusom, se pogovarjali s študenti iz tujine in celo poleteli v vesolje! Različnim priložnostim naproti, ki jih mladim omogoča Evropski socialni sklad, vas bo popeljal raper Trkaj in ker nas običajno na vsaki poti čaka kakšno presenečenje, bo tudi tokrat tako.

Na razstavnem prostoru se bodo predstavili Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje in Ministrstvo za javno upravo, ki preko evropskih sredstev:

– mlade spodbujajo, da svojo kreativnost usmerjajo v ustanavljanje lastnih podjetij in start-upov ter jim s sodelovanjem z izkušenimi podjetji in raziskovalnimi institucijami nudijo mentorstvo;

– mladim do 29. leta omogočajo zaposlitev (skupaj s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajše praktično usposabljanje v štirih mesecih po registraciji na zavodu za zaposlovanje;

– skozi celotni učni proces mladim svetujejo, da se odločijo za izobraževanje za poklice, kjer bodo po zaključenem šolanju bolj zaposljivi;

– mladim omogočajo študijsko izmenjavo v tujini;

– mlade iz ranljivih skupin vključujejo v programe usposabljanja in izobraževanja, ki jih razvijajo skupaj s socialnimi podjetji, in tako povečujemo zaposljivost in vključenost v družbo.

– posebej za mlade v vzhodni Sloveniji pripravljajo programe zaposlovanja in omogočajo poskusno trimesečno spoznavanje z delodajalcem ter potem enoletno zaposlitev;

– zaposlene mlade pa spodbujajo k vseživljenjskem učenju in usposabljanju ter pridobivanju novih veščin, ki so prilagojene modernemu delovnemu mestu.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo predstavil Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice in štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost. V živo se boste lahko pogovorili s štipendisti iz Nemčije, Avstrije, Švice in Velike Britanije ter iz prve roke pridobili koristne informacije. Ker so v izobraževanju vedno bolj pomembne tudi praktične izkušnje, bo sklad predstavil nekaj zanimivih projektov (Po kreativni poti do znanja, Študentski inovativni projekti za družbeno korist), preko katerih lahko mladi že v času šolanja pridobivajo delovne izkušnje, kompetence in veščine, po katerih bodo spraševali potencialni delodajalci in tako proaktivno pristopajo k načrtovanju svoje karierne poti ali ustvarjanju lastnega delovnega mesta.

Na Informativi se bo predstavilo tudi 10 Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki povezujejo slovenska podjetja v partnerstva za strateški razvoj kadrov. Kompetenčni centri so namenjeni tako krepitvi področja razvoja kadrov v Sloveniji, kot tudi povezovanju kadrovskega razvoja s strategijami podjetij ter uvajanju poslovnih izboljšav. Omogočajo razvoj novih programov usposabljanj, oblikovanje modelov za sistematičen interni prenos znanja in razvoj mentorskih sistemov. Gre za pomembno naložbo in spodbudo delodajalcem, da se skupinskih ali individualnih usposabljanj poslužijo kot strateškega orodja. Na ta način se med seboj povezujejo panoge in omogočajo prenos znanj.

Pri načrtovanju svoje kariere in izbiri poklica mladim pomaga tudi Zavod RS za zaposlovanje preko številnih programov aktivne politike zaposlovanja (Projektno učenje mlajših odraslih, Trajno zaposlovanje mladih, Usposabljanje na delovnem mestu, programa Kam in kako ter pridobivanja dodatnih informacij v Kariernih središčih itd.), na razstavnem prostoru bodo posebej predstavili »Iskanje zaposlitve s pomočjo družbenih medijev«.

Na Ministrstvu za javno upravo poleg klasičnih storitev pospešeno razvijajo in odpirajo tudi napredne elektronske storitve, s katerimi želijo državljanom ponuditi novo, prijazno možnost opravljanja državnih storitev na daljavo, podjetnikom pa čim bolj avtomatizirane načine poslovanja in jim s tem omogočiti, da več časa namenijo svojim potrebam in dejavnostim ne pa administrativnim postopkom. V petek, 26. januarja 2018, ob 10.30 bo storitve digitalne Slovenije predstavil minister za javno upravo  Boris Koprivnikar, poseben poudarek bo na portalih eUprava = Smer prava, e-VEM = Portal za podjetja in podjetnike, STOP birokraciji in OPSI = portal Odprtih podatkov Slovenije.

Več o možnostih koriščenja evropskih sredstev pa lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si, za katero je pristojna Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V njenem okviru deluje tudi Fina EU točka, ki na enem mestu nudi pomoč in podporo pri iskanju informacij o možnih vir financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov, sistemu in pravilih za koriščenje teh sredstev tako potencialnim prijaviteljem kot samim izvajalcem projektov.

Podrobnosti o programu in dogajanju

Vir: EU-skladi, 22. 1. 2018

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)