Statistične podatke o izdatkih za formalno izobraževanje v Sloveniji za obdobje 2007–2010 komentirajo v Statističnih informacijah.

Celotni proračunski izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji so v letu 2010 presegli 2 milijardi EUR, njihov delež v BDP je ostal nespremenjen glede na leto 2009 (to je 5,66 %). Transferji gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam v letu 2010 so predstavljali skoraj 8 % celotnih proračunskih izdatkov za formalno izobraževanje v letu 2010, izdatki za izobraževalne ustanove pa preostalih 92 %. Več kot dve tretjini teh transferjev sta bili v letu 2010 namenjeni za terciarno izobraževanje. Javni transferji so tako predstavljali skoraj četrtino vseh izdatkov za terciarno izobraževanje.

Celotni izdatki za izobraževalne ustanove (javni-proračunski, zasebni, mednarodni), izraženi z deležem v BDP, so se v letu 2010 glede na leto 2009 zmanjšali na vseh ravneh izobraževanja, razen na ravni predšolskega izobraževanja (tam so se povečali). Glede na raven izobraževanja je bil delež zasebnih izdatkov za izobraževalne ustanove največji v predšolskem izobraževanju (tu je v letu 2010 predstavljal 21 % vseh izdatkov za izobraževalne ustanove predšolskega izobraževanja) in v terciarnem izobraževanju (tu so zasebni izdatki v letu 2010 predstavljali 15 % vseh izdatkov za izobraževalne ustanove terciarnega izobraževanja).

Vir: SURS, 29. 11. 2012

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)