Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2010 znašali 2.016 milijonov EUR (5,7 % BDP).
Največji delež sredstev celotnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje je bil namenjen za osnovnošolsko izobraževanje (46 %); tem so po obsegu sledila sredstva za terciarno izobraževanje (21 %), sredstva za srednješolsko izobraževanje (20 %) in sredstva za predšolsko izobraževanje (12 %). Tudi v letu 2010 je največji delež celotnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje obsegala neposredna poraba za izobraževalne ustanove (92 %); transferji, plačila gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam pa so obsegali 8 % celotnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje.

Skupni izdatki za izobraževalne ustanove v Sloveniji v letu 2010 znašali 2.106 milijonov EUR (ali 6 % BDP)
88 % sredstev za izobraževalne ustanove so v letu 2010 predstavljali javni izdatki, nekaj več kot 12 % so znašali zasebni izdatki, malo manj kot odstotek pa so predstavljala sredstva iz mednarodnih virov. V sestavi skupnih izdatkov za izobraževalne ustanove so zavzemali največji delež izdatki za ustanove na ravni osnovnošolskega izobraževanja (45,8 %), sledili so izdatki za ustanove na ravni terciarnega izobraževanja (21,5 %), izdatki za ustanove na ravni srednješolskega izobraževanja (20,3 %) in izdatki za ustanove na ravni predšolskega izobraževanja (12,4 %).

Tekoči in investicijski izdatki za izobraževalne ustanove v Sloveniji v letu 2010 znašali 2.159 milijonov EUR
Tekoči izdatki (plače in drugi izdatki zaposlenim ter drugi tekoči izdatki) so v letu 2010 znašali 92 % celotne porabe v izobraževalnih ustanovah, investicijski izdatki pa okoli 8 % celotne porabe v teh ustanovah v tem letu.

Celotna novica in vir: SURS, 25. 7. 2012

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)