Statistične podatke o izdatkih za formalno izobraževanje v Sloveniji za obdobje 2008–2011 SURS učinkovito komentira v Statističnih informacijah.

Celotni javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji so v letu 2011 presegli 2 milijardi EUR, njihov delež v BDP se je glede na leto 2010 nekoliko povečal (na 5,68 %).

Od celotnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje v letu 2011 je bilo 9 % namenjenih za javne transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam, 91 % pa za izobraževalne ustanove.

Več kot dve tretjini teh javnih transferjev je bilo v letu 2011 namenjenih za terciarno izobraževanje. Javni transferji so tako predstavljali skoraj četrtino vseh javnih izdatkov za terciarno izobraževanje.

Vsi izdatki za izobraževalne ustanove (javni, zasebni, mednarodni), izraženi z deležem v BDP, so se v letu 2011 glede na leto 2010 zmanjšali v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, povečali pa v predšolskem in terciarnem izobraževanju.

Največji delež zasebnih izdatkov za izobraževalne ustanove je bil v letu 2011 namenjen za osnovnošolsko izobraževanje (32 % vseh izdatkov za ustanove v osnovnošolskem izobraževanju), drugi največji delež pa za terciarno izobraževanje (skoraj 27 % vseh izdatkov za te izobraževalne ustanove).

Vir: SURS, 27. 11. 2013

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)