ACS sporoča, da je izšel je priročnik z naslovom Spletna aplikacija za spremljanje delovanj Mreže središč za samostojno učenje.
Navodila bodo v veliko pomoč vsem, ki v središčih za samostojno učenje uporabljajo spletno aplikacijo za spremljanje delovanja središč.

Središča za samostojno učenje v Mreži SSU spremljajo dejavnost organiziranega samostojnega učenja po zastavljeni metodologiji Andragoškega centra Slovenije. Sprva so obseg organiziranega samostojnega učenja (podatke o udeležencih, gradivu za samostojno učenje, opravljenih urah samostojnega učenja idr.) spremljala na papirju ali v različnih programskih orodjih, ob deseti obletnici začetka delovanja prvih središč za samostojno učenje v Sloveniji pa je ACS v sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana (takrat Knjižnico Otona Župančiča) in podjetjem IT Niansis razvil spletno aplikacijo za spremljanje delovanja Mreže središč za samostojno učenje. Spletno aplikacijo smo po šestih mesecih testiranja še dodatno nadgradili.

Navodila, ki jih je pripravila Erika Pečnik, so namenjena lažjemu razumevanju delovanja in uporabnim napotkom za kar največji izkoristek možnosti, ki jih ponuja spletna aplikacija. Nastala so na pobudo ACS in so bila del učnega gradiva na Izpopolnjevanju za uporabo nadgrajene aplikacije za računalniško spremljanje delovanja središč za samostojno učenje, ki smo ga izpeljali sredi decembra 2009. Izobraževanje je bilo namenjeno vsem, ki uporabljajo spletno aplikacijo ali jo v prihodnosti nameravajo uporabljati.

Navodila za uporabo aplikacije za spremljanje delovanja središč za samostojno učenje so nastala v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Vir>> Novica ACS

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)