Priročnik z naslovom Branje za znanje in branje za zabavo spremlja tudi izobraževalni program za starše in predšolske otroke.

Strokovnjaki danes posebej opozarjajo na pomemben vpliv družinskega okolja na razvoj posameznikove pismenosti: otroci, ki so bili v domačem okolju deležni več spodbud na področju pismenosti, so pri opismenjevanju in učenju uspešnejši. Raziskave so pokazale, da sodelovanje staršev pri učenju otrok pozitivno vpliva na otrokove učne dosežke v osnovni in v srednji šoli, spodbuja zadovoljstvo s šolo ter znižuje možnost vedenjskih problemov otrok. Na Andragoškem centru Slovenije pa ugotavljamo, da učenje v družini deluje kot močan motivacijski dejavnik za učenje in izobraževanje pri tistih odraslih, ki nimajo dovolj drugih priložnosti za učenje. Ta spoznanja so nas spodbudila, da v sodelovanju s številnimi zunanjimi strokovnjaki ter ob denarni podpori Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport nadaljujemo s projekti za spodbujanje družinske pismenosti.

V sklopu projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih 2009-2011 izdajamo priročnik z naslovom Branje za znanje in branje za zabavo, ki ga spremlja tudi izobraževalni program za starše in predšolske otroke.

Priročnik namenjamo strokovnim sodelavcem v vrtcih in nižjih razredih osnovnih šol ter knjižničarjem v šolskih in splošnih knjižnicah, ki želijo še poglobiti svoje vedenje o pomenu družinske pismenosti ter so pripravljeni s svojim znanjem in izkušnjami spodbuditi manj vešče ali manj obveščene starše; namenjamo ga tudi staršem, ki želijo na svež in sodoben način popestriti skupno preživljanje prostega časa z otrokom ter sočasno razvijati njegovo porajajočo se pismenost.

Praktični in teoretično podprti prispevki strokovnjakov s področja jezikoslovja, književnosti, psihologije, knjižničarstva, pripovedništva, dramatike, likovne umetnosti in umetnostne kritike ponujajo odgovore na številna vprašanja: kako pripovedovati in kako brati otroku, kako ustvarjati z otrokom ob literaturi, kako spodbujati porajajočo se pismenost v družinskem okolju, kako izbrati primerno knjigo za otroka in prepoznati kakovostno literaturo.

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport, zato je priročnik brezplačen. Izvode bodo zagotovili za vrtce in osnovne šole ter splošne knjižnice, na voljo pa je tudi omejeno število izvodov za strokovnjake. Za informacije o prevzemu pokličite Olgo Varl (tel.: 01 5842 560) ali pišite na naslov: info@acs.si.

Vir>> Novica ACS

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)