Na spletni strani Vlade RS so objavljena Izhodišča za pripravo Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014-2020, ki opredeljujejo razvojno izhodišče Slovenije, scenarij gospodarske rasti do leta 2020, osrednjo tezo strategije, potrebne predpogoje za uresničitev ciljev strategije (učinkovita in pravna država, delujoč finančni sistem, javno-finančna konsolidacija ter povrnitev ustrezne bonitete države v mednarodni skupnosti, etika ter aktivni in odgovorni državljani in država); potenciale Slovenije (konkurenčnost gospodarstva in spodbujanje podjetnosti, naravni viri, človeški viri, novi (tretji) trgi ter tuje neposredne investicije, geostrateška lega Slovenije) in prioritete razvoja do leta 2020 (znanje, podjetnost, zeleno, vključujoča družba, učinkovit javni sektor in pravna država).

Krovna skupina za pripravo strategije, ki jo je imenovala Vlada RS dne 14. 6. 2012, je v mesecu juliju 2012 oblikovala strokovno skupino zunanjih strokovnjakov in jih povabila k pripravi prispevkov s področja njihovega delovanja. Svoje prispevke so vabljeni posredovali do sredine septembra 2012, nato pa imeli možnost sodelovati na dveh strokovnih razpravah za pripravo izhodišč, in sicer v oktobru in novembru. V sredini junija 2012 so odprli tudi elektronski poštni naslov, na katerega so lahko vsi zainteresirani posredovali njihove predloge, komentarje, sugestije ipd., v zvezi z nadaljnjim razvojem Slovenije. V začetki septembra 2012 so na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo odprli tudi spletno podstran na kateri je bil 60 dni odprt vprašalnik za zbiranje predlogov, povezanih z nadaljnjo vsebino dokumenta. V tem času so skupaj preko elektronskega naslova in vprašalnika prejeli več kot sto vsebinskih predlogov različnih zainteresiranih javnosti, ki so jih smiselno upoštevali pri pripravi izhodišč.

Po potrditvi Izhodišč za pripravo Strategije razvoja Slovenije 2014 -2020 bo sledila široka javna razprava, ki jo bo s sodelovanjem Urada RS za makroekonomske analize in razvoj koordiniralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in bo potekala na več ravneh. Na nacionalni ravni je predvidenih do pet tematskih dogodkov, na katere bodo vabljeni vsi relevantni deležniki (kombinacija prioritet in ciljnih skupin). Poleg tega bo razprava potekala tudi na regionalni ravni (predvidenih je do 12 srečanj). Ob tem bo pripravljen tudi drugi spletni vprašalnik, ki bo dostopen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na ta način bo lahko najširša javnost posredovala svoje pripombe na predlagana izhodišča.

Izhodišča za pripravo Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014-2020

Vir: Vlada RS, 15. 1. 2013

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)