Na spletni strani MIZŠ so s 1. marcem objavljena izhodišča Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter Zakona o visokem šolstvu.

Namen zakonov je vzpostaviti nov sistemski okvir, ki s sproščanjem razvojnega potenciala omogoča večjo kakovost pri izvajanju raziskovalnega, pedagoškega, umetniškega in strokovnega dela, hitrejši razvoj znanstvenoraziskovalnega dela in boljše vključevanje v evropski in svetovni akademski prostor ter učinkovitejši prenos znanja in povezovanja z gospodarstvom.

Zakonska izhodišča za pripravo Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti so bila oblikovana ob upoštevanju temeljnega strateškega dokumenta »Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011 do 2020« in izhodišč ožje delovne skupine Sveta za znanost in tehnologijo RS. Pripravljena izhodišča Zakona o visokem šolstvu pa temeljijo na določilih Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-20, njene evalvacije za obdobje od 2011 do 2015, bolonjskih komunikejih, izhodiščih pripravljenih s strani ožje delovne skupine Sveta RS za visoko šolstvo in stališčih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vaše pripombe in predloge glede izhodišč pošljite do vključno 16. marca 2017. Vljudno vabljeni k razpravi!

Vir: 2. 3. 2017

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)