Izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2012/2013 je za vse prijavljene kandidate opravila Višješolska prijavna služba s sedežem na Šolskem centru Celje, Pot na Lavo 22, Celje. Najpozneje do srede, 25. julija 2012, bodo kandidati dobili pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka. Vsi podatki o tem so bili poslani tudi višjim strokovnim šolam. Sprejeti kandidati se morajo v prvi letnik vpisati do 24. avgusta 2012, o datumu vpisa jih bodo pisno obvestile višje strokovne šole.

Sprejeti kandidati
Od vseh 4.675 prijavljenih kandidatov jih je izpolnilo pogoje za vpis 3.734. Od teh je v višje strokovno izobraževanje sprejetih 3.616 kandidatov (96,8 %), zavrnjenih pa 118 (3,2 %).

Letos je od 3.233 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 3.115 ali 96,4 % (lani 98,2 %,  predlani 96 %); od 501 kandidatov za izredni študij pa vsi ali 100 % (lani 100 %, predlani 100 %). Letos je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa na treh šolah (Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana, program Medijska produkcija; Šolski center Novo mesto, program Kozmetika; Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, program Velnes), tako da je zavrnjenih 118 kandidatov. Lani so bile omejitve na istih šolah oziroma programih, in je bilo zavrnjenih 56 kandidatov, predlani je bila omejitev le na programu Medijska produkcija, takrat je bilo zavrnjenih 77 kandidatov.

Pregled po željah
Če pogledamo vse sprejete kandidate, se je prva želja za vpis uresničila 96,8 % (lani 99 %, predlani 99 %), druga želja  2,8 % (lani 1,9 %, predlani 0,9 %) in  tretja 0,4 % (lani 0,4 %, predlani 0,1 %).

Za redni študij je bilo s prvo željo sprejetih 97,1 % kandidata (lani 97,8 %, predlani  99,4 %), z drugo 2,5 %  (lani 1,7 %, predlani 0,5 %), s tretjo pa 0,4 % (lani 0,5 %, predlani 0,1 %); za izredni študij pa s prvo željo 94,6 % (lani 97,2 %, predlani 97,4 %), z drugo 5 % (lani 2,6 %, predlani 2,4 %), s tretjo pa 0,4 % (lani 0,2 %, predlani 0,2 %).

Vpis na še prosta mesta
Podatki o še prostih mestih bodo 3. septembra 2012 objavljeni na višjih strokovnih šolah, spletnih straneh ministrstva ter višješolske prijavne službe . Za vpis na redni študij bo potrebna predhodna spletna prijava na spletni strani Višješolske prijavne službe, medtem ko se bodo izredni študentje in tujci vpisovali direktno na višjih šolah.

Podrobnejši podatki so razvidni iz preglednic.

Vir: MIZKŠ, 24. 7. 2012

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)