Ministri za izobraževanje so na seji 14. februarja sprejeli sklepe o tem, kako lahko izobraževanje in usposabljanje prispevata h konkurenčnosti in inovativnosti evropskega gospodarstva.

Sklepi se nanašajo predvsem na dva krovna cilja:

  • zmanjšanje osipa v šolah na manj kot 10 % in
  • povečanje deleža prebivalstva med 30 in 34 letom starosti z visokošolsko izobrazbo na vsaj 40 %.

Razmisliti bi bilo treba o različnih ukrepih za zmanjšanje osipa v šolah, kot so “druga priložnost” za izobraževanje, inovativnejše metode poučevanja in podpora, prilagojena posamezniku, zlasti za marginalne skupine prebivalstva, kot so priseljenci in Romi.

Za povečanje števila univerzitetnih diplomantov bo treba izboljšati izobraževalne sisteme in upravljanje ter posodobiti učne načrte. Visokošolske ustanove bi bilo treba tudi spodbuditi, naj vzpostavijo partnerstva s podjetji in raziskovalci ter dajo več priložnosti netradicionalnim udeležencem v učnem procesu.

EU na področju izobraževanja še vedno čakajo precejšnji izzivi. Četrtina vseh učencev v Evropski uniji ima slabe bralne sposobnosti, eden od sedmih mladih pa predčasno zapusti šolski sistem. Manj kot tretjina oseb, starih od 25 do 34 let, ima univerzitetno izobrazbo, v primerjavi s 40 % v ZDA in več kot 50 % na Japonskem.

Približno 80 milijonov ljudi je nizko- ali nekvalificiranih delavcev. Pri tem bo do leta 2020 za 16 milijonov novih delovnih mest v EU potrebna visokokvalificirana delovna sila, število delovnih mest za manj kvalificirane delavce pa se bo zmanjšalo na 12 milijonov. Tudi dejstvo, da ljudje danes delajo dlje, pomeni, da si morajo celo življenje redno obnavljati in izpopolnjevati svoja znanja in spretnosti.

Vir: Svet EU, 15. 2. 2011

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)