V letošnjem Pregledu izobraževanja in usposabljanja, ki ga je pripravila Evropska komisija, je viden napredek pri uresničevanju pomembnih ciljev EU, vendar tudi potreba, da države članice svoje izobraževalne sisteme prilagodijo in odprejo zlasti za vključevanje na novo prispelih beguncev in migrantov.

Evropa je odvisna od učinkovitih izobraževalnih sistemov, ki mladim pomagajo pridobiti spretnosti, ki jih potrebujejo, da postanejo dobri državljani in si utrejo svojo poklicno pot. Šole, univerze ter ustanove poklicnega izobraževanja in usposabljanja so temelj rasti, delovnih mest, inovacij in socialne kohezije. V objavljeni izdaji Pregleda izobraževanja in usposabljanja (.pdf) za leto 2016 Komisija analizira stanje EU in nacionalnih sistemov ter ponazarja, da se države članice soočajo z dvojno nalogo zagotavljanja ustrezne finančne naložbe in visokokakovostnega izobraževanja za mlade iz vseh okolij, vključno z begunci in migranti.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport Tibor Navracsics je povedal: Evropski izobraževalni sistemi imajo lahko ključno vlogo pri našem reševanju pomembnih vprašanj, kot sta dolgotrajna brezposelnost mladih in počasna gospodarska rast, ter novih izzivov, kot je begunska kriza. Svojo vlogo pa lahko opravljajo samo, če dajejo dobre rezultate. Danes moramo bolj kot kdaj koli prej zagotoviti, da izobraževanje mladim omogoča, da postanejo aktivni in neodvisni državljani ter se lahko uresničijo v svojem delu. Ne gre samo za zagotavljanje trajnostne rasti in inovacij. Gre za vprašanje pravičnosti.

Komisija podpira države članice pri reformah in izboljšanju izobraževalnih sistemov prek političnega sodelovanja, primerjalnih analiz in financiranja programov, kot je Erasmus+. Pregled izobraževanja in usposabljanja je sestavni del teh dejavnosti. S predstavitvijo številnih ukrepov politike, ki so bili preskušeni na terenu, in s spodbujanjem dialoga državam članicam pomaga pri uvajanju izboljšav v njihovih izobraževalnih sistemih. 

Glede naložb v izobraževanje najnovejši podatki Pregleda (za leto 2014) kažejo, da so javni izdatki za izobraževanje v EU po treh zaporednih letih zmanjševanja začeli ponovno naraščati. Javne naložbe v izobraževanje so se na ravni EU letno povečale za 1,1 %. Rast je zabeležilo okrog dve tretjini držav članic in v šestih državah je bila ta večja od 5 % (Bolgarija, Latvija, Madžarska, Malta, Romunija in Slovaška). Za razliko od njih pa je deset držav članic v letu 2014 zmanjšalo svoje izdatke za izobraževanje v primerjavi z letom 2013 (Avstrija, Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Grčija, Hrvaška, Italija, Litva in Slovenija).

Hkrati je treba okrepiti tudi prizadevanja za bolj vključujoče izobraževalne sisteme. Izobraževanje je pomembno za integracijo mladih z migrantskim ozadjem. Vendar so ti mladi še naprej v slabšem položaju kot domače prebivalstvo. V letu 2015 so imeli višjo stopnjo zgodnjega opuščanja šolanja (19 %) in nižjo stopnjo doseganja terciarne izobrazbe (36,4 %) kot domače prebivalstvo (10,1 % oziroma 39,4 %).

To pomeni, da bi morale države članice okrepiti svoja prizadevanja, zlasti glede na porast števila beguncev in migrantov, ki prihajajo v EU (1,25 milijona v letu 2015 v primerjavi s 400 000 v letu 2013). Okrog 30 % na novo prispelih oseb je mlajših od 18 let, večina pa je mlajših od 34 let, zato je izobraževanje izjemno močno orodje za spodbujanje njihovega vključevanja v družbo.

Kakor kaže Pregled izobraževanja in usposabljanja, si več držav članic prizadeva za rešitev tega problema. V Pregledu so izpostavljeni številni ukrepi, od precejšnje proračunske podpore do posebnih in inovativnih ukrepov za odpravljanje vrzeli v spretnostih. V Avstriji so bili na primer ustanovljeni prehodni razredi v šolah poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v splošnem izobraževanju. Nemčija razpravlja o zaposlitvi več kot 40 000 učiteljev in več tisoč socialnih delavcev za podporo odprtju okrog 300 000 novih delovnih mest v njenem izobraževalnem sistemu, od vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu do poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Švedska je reformirala pravila o sprejemanju in izobraževanju na novo prispelih študentov in vzpostavila sistem zgodnjega ocenjevanja spretnosti (v dveh mesecih po prihodu v šolo). Finska je povečala finančno podporo občinam za organizacijo pripravljalnega pouka. Francija namerava poleg drugih pobud izvajati program „z odprtjem šol za starše do uspešne integracije“, Belgija pa je povečala zmogljivosti sprejemnih razredov in število jezikovnih učiteljev.

(Skupno 34 obiskov, 1 današnjih obiskov)