Zaradi zaostrovanja epidemiološkega stanja, je Vlada Republike Slovenije na seji v petek, 5. novembra 2021, sprejela dodatne ukrepe za zajezitev širjenja virusa covid-19. Za področje vzgoje in izobraževanja večjih novosti ni.

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih pa bo od ponedeljka, 8. novembra, obvezna uporaba zaščitne kirurške ali maske tipa FFP2. Zaščitna maska v zaprtih prostorih bo obvezna za vse, torej za vse učence, dijake in študente ter zaposlene.

Samotestiranje v osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah bo v tem tednu potekalo tako kot je v minulem.

Od ponedeljka, 15. novembra, dalje pa se bo s ciljem ohranjanja varnega šolskega in študijskega prostora povečala pogostnost samotestiranja. Samotestiranje za vse učence osnovne šole in dijake za potrebe vzgojno-izobraževalnega procesa bo od 15. novembra dalje obvezno, opravljalo se bo v šoli, in sicer trikrat tedensko.

Samotestiranje bodo izvajali tudi otroci in mladostniki, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje bodo izvajali učenci in dijaki tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.

Študenti in udeleženci izobraževanja odraslih v programih, v katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, bodo samotestiranje tudi v prihodnje izvajali v izobraževalni instituciji in je obvezno. Od 15. novembra dalje se bo tudi zanje samotestiranje izvajalo trikrat tedensko.

Učencem, dijakom in študentom bo od 15. novembra dalje pripadalo mesečno 15 testov HAG za samotestiranje. Pridobijo jih v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja. Če je oseba študent, udeleženec izobraževanja odraslih, udeleženec športnih programov ali športno rekreativne dejavnosti, poleg kartice zdravstvenega zavarovanja predloži tudi potrdilo o šolanju in osebni dokument oziroma potrdilo o udeležbi v športnih programih ali športno rekreativni dejavnosti.

Vir in več informacij: MIZŠ, 6. 11. 2021

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)