Urad RS za mladino na svoji spletni strani vabi, da izpolnite vprašalnik o participaciji mladih, ki je del strukturiranega dialoga, ki ga v Sloveniji omogoča Urad RS za mladino skupaj z Mladinskim svetom Slovenije in Mrežo MAMA.

Slovenija že drugič sodeluje na projektu strukturiranega dialoga na evropski, nacionalni in lokalni ravni v okviru drugega 18-mesečnega cikla predsedovanja držav članic Evropski uniji (Poljska-Danska-Ciper), ki poteka med 1. julijem 2011 in 31. decembrom 2012. Tema omenjenega sklopa je »participacija mladih v demokratičnem življenju v Evropi«. Danska si je kot druga predsedujoča država izbrala temo »Ustvarjalnost in inovacije znotraj demokratičnega procesa« s poudarkom na ustvarjalnosti za aktivno udeležbo mladih v družbi.

Koordinacijska ekipa za izvedbo strukturiranega dialoga v Sloveniji bo vaše vprašalnike analizirala in povzetke predstavila na EU ravni, s tem pa oblikovala pomemben prispevek k izvajanju mladinske politike v dialogu z mladimi na EU, nacionalni in lokalni ravni.

Vir: Urad za mladino, 4. 1. 2012
 

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)