V založbi Zavoda RS za šolstvo je izšel slovenski prevod Referenčnega okvira za pluralistične pristope k jezikom in kulturam: Zmožnosti in viri. Slovenski akronim za to je ROPP, angleški FREPA, francoski CARAP in nemški REPA. Publikacija je pomemben dokument Sveta Evrope na področju raznojezičnosti in medkulturnosti v izobraževanju in je delo več avtoric in avtorjev pod vodstvom Michela Candeliera.

Osnovni namen ROPPA je spodbujanje raznojezičnega, večjezičnega in medkulturnega izobraževanja v jezikovno in kulturno pestrem okolju Evrope. Izhaja iz dosedanjega dela in prizadevanj Sveta Evrope pri razvijanju raznojezične in medkulturne sporazumevalne zmožnosti v izobraževanju in je dragocena nadgradnja uporabe Skupnega evropskega jezikovnega okvira (SEJO) na tem področju.

ROPP je namenjen učiteljem vseh predmetov, izobraževalcem učiteljev, nosilcem odločanja, ustvarjalcem kurikula in piscem učbenikov za uporabo pluralističnih pristopov k jezikom in kulturam. Pluralistični pristopi so didaktični pristopi, ki pri poučevanju oz. učenju vključujejo več jezikov in kultur. So nasprotje »edninskim« pristopom, kjer se upošteva in obravnava samo en jezik in ena kultura.

Osrednji del ROPPA predstavlja nabor referenčnih opisnikov, ki jih lahko razvijajo pluralistični pristopi. Opisniki so razdeljeni na tri področja virov: znanje, stališča, spretnosti. Področje znanje, razdeljeno na jezik in kulturo, je najobsežnejše in vključuje petnajst razdelkov. Področje stališča ima šest in področje spretnosti sedem razdelkov.

K slovenski izdaji ROPPA so s svojim znanjem in izkušnjami pri slovenski izdaji SEJA v neprecenljivi meri prispevali dr. Janez Skela, dr. Ina Ferbežar in dr. Simona Kranjc s Filozofske fakultete v Ljubljani, priznani strokovnjaki s področja didaktike tujih jezikov in slovenščine. Publikacija je strokovno, terminološko in jezikovno pregledana, zato ROPP v slovenskem prostoru lahko upravičeno štejemo za referenčni vir na področju raznojezičnosti in medkulturnosti v izobraževanju.

Slovenska izdaja je obogatena še s spremno besedo dr. Janeza Skele, ki v strnjeni in pregledni obliki umesti ROPP v kontekst razvoja tujejezikovnega poučevanja, medkulturnosti in večjezičnosti v izobraževanju. Na predlog dr. Skele je dodana tudi enostranska preglednica vseh virov, ki omogoči vpogled v kompleksnost raznojezične in raznokulturne zmožnosti, kot jo prikazuje Referenčni okvir za pluralistične pristope.

Slovenski prevod ROPPA je proizvod večletnega tvornega sodelovanja MIZŠ in ZRSŠ z Evropskim centrom za moderne tuje jezike v Gradcu (institucija Sveta Evrope), finančne  podpore Urada za razvoj izobraževanja na MIZŠ, strokovne podpore univerzitetnih strokovnjakov in ZRSŠ. Posebna zahvala pri tem gre gospe Bronki Straus z MIZŠ.

ROPP je brezplačno dostopen v Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo na naslovu
http://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica/podrobno?publikacija=205

Več o tem projektu Sveta Evrope si lahko preberete spletnih straneh:

http://carap.ecml.at
http://carap.ecml.at/Slovenia/tabid/3022/language/en-GB
http://www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/82/Default.aspx

Vir: ZRSŠ, 7. 7. 2017

(Skupno 60 obiskov, 1 današnjih obiskov)