Jabolka kakovosti, tj. nacionalno nagrado najkakovostnejšim partnerskim, razvojnim in drugim oblikam projektov, ki jih pokriva CMEPIUS, so v letu 2011 podelili trem najboljšim zaključenim projektom v naslednjih kategorijah:

  • Leonardo da Vinci (Partnerstva in Prenos inovacij, razpisni leti 2008 in 2009),
  • Comenius projekti (Šolska partnerstva in Regio partnerstva, razpisni leti 2008 in 2009),
  • Grundtvig (Učna partnerstva, razpisni leti 2008 in 2009),
  • Erasmus (Intenzivni programi, razpisni leti 2009 in 2010).

Ljudski univerzi sta prejeli prvo (AZ – LU Velenje) in tretjo nagrado (LU Ajdovščina) v kategoriji Grundtvig Učna partnerstva.

AZ – LU Velenje je prejela nagrado za projekt Vseživljenjska telenovela. Projekt je nastal ob ugotovitvah, da veliko oseb, predvsem žensk v tretjem življenjskem obdobju, spremlja telenovele, ki jih predvajajo na različnih TV-kanalih. S partnerji v projektu so udeleženim osebam omogočili učenje španskega jezika, jih z uporabo elektronske pošte in foruma spodbudili k uporabi računalniškega omrežja ter jih naučili snemalnih tehnik in digitalne fotografije. Projekt je pripomogel tudi k razvoju lastne ustvarjalnosti in socialnih kompetenc. Dodatne informacije o nagrajenem projektu lahko dobite pri Brigiti Kropušek Ranzinger, direktorici AZ – LU Velenje (T: 031 781 908).

LU Ajdovščina je prejela nagrado za projekt »V dvoje gre! – Izmenjava znanja kot most med generacijami«. V projekt so bili vključeni še partnerji iz Francije, Grčije, Malte, Poljske, Portugalske, Slovaške in Turčije. V Sloveniji sta kot partnerja v projektu sodelovala Osnovna šola Dornberk in Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Cilj projekta je bil generacijsko sožitje med mladimi in starejšimi. Projekt je temeljil na sodelovanju mladih s starejšimi, na prenosu računalniških znanj na eni strani in na prenosu izkušenj in spretnosti starejših na drugi strani. Starejši, ki so se vključili v projekt, so pridobili predvsem informacijsko-komunikacijske spretnosti, samozaupanje in samospoštovanje, mladi udeleženci pa znanje zgodovine in osveščenost o družbenih spremembah v njihovi skupnosti.

Vir: ACS, 14. 12. 2011

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)