Konec julija bo minilo šest mesecev od sprejetja Jamstva za mlade 2014-15, ko je vlada potrdila načrt ukrepov za mlade do 29 leta, za katere je v dveh letih izvajanja namenjenih 157 milijonov evrov iz različnih finančnih virov. Rezultati so po šestih mesecih izvajanja spodbudni, saj se število brezposelnih zmanjšuje. Na Zavodu za zaposlovanje je trenutno prijavljenih 116.797 oseb, kar pomeni, da je prvič letos manj brezposelnih kot v enakem obdobju lani.

S potrditvijo jamstev je bil določen cilj, da se vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let zagotovi vključitev v ukrepe v štirih mesecih po prijavi v evidenco pri Zavodu RS za zaposlovanje. V prvi polovici leta se je preko Zavoda RS za zaposlovanje zaposlilo 42.132  brezposelnih oseb, od tega 13.954 mladih brezposelnih oseb starih do 29 let, kar je 34 % vseh zaposlitev. V obdobju januar-junij 2014 se je zaposlilo 27,2 % več mladih kot v enakem obdobju lani. Podatki kažejo, da je ponudbo dobilo 81,4 % mladih, prijavljenih v mesecu januarju (3.665 od 4.500). Na brezposelno osebo je bilo 3,9 napotnic na prosta delovna mesta, 1,2 napotnice na usposabljanje ali izobraževanje in povprečno 1,1 srečanje z delodajalci. V štirih mesecih po prijavi na Zavodu se je zaposlilo 42 % oseb,  ki so prejele ponudbo, kar je za desetino več, kot znaša delež med ostalimi brezposelnimi osebami.

Primerjava mladih, vključenih v jamstva, z ostalimi brezposelnimi pokaže, da so dobili 40 % več napotnic za prosta delovna mesta, kar 10x več srečanj z delodajalci in 70 % več vključitev v usposabljanje. Brezposelni mladi z vključitvijo ukrepe Jamstva za mlade pridobijo priložnost, da so aktivni, da pridobijo nova znanja in veščine, da nadgradijo svoje znanje s praktičnimi izkušnjami in da se lažje zaposlijo. Trenutno se izvaja 24 od 36 predvidenih ukrepov, od teh vsi najpomembnejši ukrepi, ki predstavljajo 94,7 % načrtovanih sredstev v letu 2014 (ukrepi se bodo izvajali tudi v letu 2015).

Najpomembnejši programi:

Prvi izziv 2014

Prvi izziv je namenjen mladim do 29 let v vzhodni Sloveniji. Delodajalci, izbrani na javnem povabilu, so prejeli subvencijo v višini 7.250 EUR za zaposlitev mlade brezposelne osebe iz vzhodne Slovenije, in sicer za zaposlitev za najmanj 15 mesecev s 3-mesečnim poskusnim delom za polni delovni čas. Prvo javno povabilo za Prvi izziv je bilo objavljeno konec meseca maja, do 21. 7. 2014 pa je že bilo sklenjenih 421 pogodb z delodajalci za zaposlitev 470 mladih od načrtovanih 690. Za ukrep bo v letih 2014 in 2015 namenjenih skupno 20,7 milijona evrov za zaposlitev 3.176 mladih.

Podjetno v svet podjetništva

V letu 2014 se izvaja ukrep Podjetno v svet podjetništva, ki je namenjen spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Cilj programa je zagotavljanje podpore mladim, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu in zaposlovanje mladih. Delo poteka v skupinah z desetimi udeleženci, ki naj bi v štirimesečnem obdobju, pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero  oz. pridobivali podjetniška znanja. V okviru prvega javnega povabila je bilo vključenih 250 oseb, v okviru drugega 120 vključenih in tudi v tretjem povabilu 120 novo vključenih.

Delovni preizkus

Delovni preizkus je enomesečni program, v okviru katerega lahko delodajalec mlado brezposelno osebo preizkusi na konkretnem delovnem mestu. Ukrep je zelo učinkovit, saj delodajalci zaposlijo skoraj 80% kandidatov. Javno povabilo je bilo objavljeno 18. 3. 2014 in je odprto do 1. 9. 2014. Do sedaj je Zavod RS za zaposlovanje prejel 388 ponudb delodajalcev, od tega jih je izbranih 279 (67 jih je trenutno še v obravnavi). Na voljo je še dovolj sredstev za vse zainteresirane, zato v naslednjih mesecih pričakujemo več zanimanja za ta program.

Usposabljanje na delovnem mestu

S tem programom je delodajalcem omogočeno usposabljanje kandidatov na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja še preden se odločijo za njihovo zaposlitev. Usposabljanje traja 1 mesec za preprostejša delovna mesta, 2 meseca za zahtevnejša delovna mesta, za mlajše od 30 let pa lahko usposabljanje traja 3 mesece. V prvi polovici leta 2014 je bilo v program vključenih 2.020 mladih do 30 let, kar predstavlja 59 % vseh vključenih v program. Skupaj je bilo v program vključenih 3.421 brezposelnih iz različnih starostnih skupin.

Krajše oblike usposabljanja brezposelnih oseb (institucionalno usposabljanje)

V okviru programa se izvajajo različna usposabljanja za opravljanje konkretnih del in nalog. Mladi se tako udeležujejo tečajev, predavanj, seminarjev in drugih krajših oblik usposabljanja. Tako si pridobijo dodatna znanja, veščine in spretnosti, ki jim  povečajo zaposlitvene možnosti. V prvi polovici leta je bila v program vključenih 2.176 mladih, starih do 29 let.

Mladi se najpogosteje vključujejo v jezikovne tečaje, zlasti v tečaje nemščine, v tečaje za pridobitev evropskih računalniških spričeval (ECDL), tečaje za voznike viličarjev, tovornjakov, knjigovodske in računovodske tečaje in različne tečaje za varilce.

Mentorstvo za mlade

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mlade osebe, stare do 30 let. Namen ukrepa je spodbujanje prenosa znanj in izkušenj (z mentorstvom) na novozaposlene mlade in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. Delodajalcem  se sofinancira stroške mentorstva za novozaposleno mlado osebo, ki jo bodo zaposlili za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev. Drugo javno povabilo je še odprto in postopki izbora še potekajo, v okviru prvega pa se je po zadnjih podatkih zaposlilo 214 mladih oseb in usposobilo preko 200 mentorjev. Predvideno je, da bo v okviru obeh javnih povabil vključenih 500 mladih.

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca

Delodajalci lahko na podlagi interventnega zakona uveljavijo olajšavo, če do 31. decembra 2014 za nedoločen čas zaposlijo brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece pred zaposlitvijo prijavljena v evidenci brezposelnih oseb. V tem primeru je delodajalec za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca. Do konca aprila 2014 se je na podlagi interventnega zakona o oprostitvi plačila prispevkov za nedoločen čas zaposlilo skoraj 1.500 mladih.

Vir: MDDSZ, 28. 7. 2014

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)