Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je za javno obravnavo pripravilo osnutek predloga novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Spremembe EU regulativnega okvira na področju elektronskih komunikacij, ki sta jih prinesli Direktiva 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktiva 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta, narekujejo nujno potrebo po njihovem prenosu v nacionalno zakonodajo. Spremembe regulativnega okvira so bile namreč doslej le v ozkem segmentu prenesene v veljavni področni Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom) in njegove podzakonske predpise. Glede na obseg potrebnih sprememb veljavnega ZEKom, ki so pogojene z obsegom sprememb EU regulativnega okvira, smo se iz razloga jasnosti ureditve in upoštevanja pravil nomotehnike odločili za pripravo predloga novega področnega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in ne za morebitno novelirano obliko obstoječega zakona.

Na MVZT so koncem maja 2011, v želji po pripravi čim bolj življenjskega predpisa z upoštevanjem izkušenj iz prakse, na spletnih straneh ministrstva in na portalu e-demokracija objavili poziv strokovni, zainteresirani in drugim javnostim za predložitev predlogov v okviru priprave novega področnega zakona o elektronskih komunikacijah.  Prejete predloge in pripombe soo na ministrstvu preučili in jih objavili tudi na spletnih straneh, s pripombodajalci pa so v juliju 2011 organizirali tudi posvet, kjer so se pogovorili o najpomembnejših izpostavljenih predlogih. Z navedenimi aktivnostmi so želeli zagotoviti pripravo kvalitetnega osnutka novega zakona, ki bi bil v čim večji možni meri usklajen z zainteresirano javnostjo.

Poglavitni cilj in namen priprave ZEKom-1 je torej prenos spremenjenih določb evropskega regulativnega okvira s področja elektronskih komunikacij v nacionalno zakonodajo. Upoštevajoč dejstvo, da direktive na določenih mestih dopuščajo diskrecijo oziroma državam članicam prepuščajo način urejanja posameznih vprašanj, ali pa določenega vprašanja izrecno ne urejajo, pa ostaja prostor tudi za druge potrebne spremembe. Osnutek zakona želi torej hkrati izboljšati veljavno zakonsko ureditev tudi v segmentu, ko gre za nacionalne določbe, ali pa je možno zagotoviti jasnejši in boljši način prenosa  zadevnih direktiv, za katere se je pri uporabi posameznih določb v praksi (tudi glede na prejete prispevke) pokazalo, da je to potrebno in možno. Poglavitne (zlasti nove) rešitve osnutka zakona po predvidenih poglavjih so pojasnjene v spremnem dopisu (pdf) k osnutku ZEKom-1 (pdf), ki je v javni obravnavi.

Hkrati že ob tej priliki napovedujejo, da nameravajo v zvezi z osnutkom, ki je v javni obravnavi, še pred iztekom roka za podajanje pripomb organizirati javni posvet z zainteresirano javnostjo oziroma deležniki, predvidoma 17. novembra 2011. Podrobnosti o javnem posvetu (čas in lokacija) bodo pravočasno objavljene. Javna obravnava osnutka z zbiranjem pripomb bo v nadaljevanju služila pripravi čimbolj usklajenega in kvalitetnega gradiva predloga zakona, primernega za medresorsko usklajevanje.

Osnutek predloga tega zakona je bil objavljen tudi na Državnem portalu Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija:  http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava, zato naj zainteresirana javnost poda svoje morebitne pripombe in predloge na elektronski naslov: gp.mvzt(at)gov.si  oziroma na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana, ali preko Državnega portala Republike Slovenije, e-uprava v rubriki e-demokracija.

Zainteresirano javnost naj svoje morebitne pripombe in predloge poda v roku 30 dni od objave (do vključno 28. 11. 2011).

Vir: MVZT, 28. 10. 2011

 

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)