Na spletni strani Univerze v Mariboru je z dne 6. 8. 2013 objavljeno pismo rektorja dr. Danijela Rebolja.

“Spoštovane članice in člani akademske skupnosti, študenti in ostali zaposleni na Univerzi v Mariboru,

Univerza v Mariboru je na osnovi samoevalvacijskega procesa, povezanega z nacionalno institucionalno akreditacijo in mednarodno institucionalno evalvacijo, pristopila k definiranju dolgoročne razvojne strategije. V mesecu februarju sem imenoval delovno skupino, za pripravo strateških izhodišč razvoja Univerze v Mariboru, ki jo sestavljajo:

prof. dr. Bojan Borstner, predsednik
doc. dr. Lučka Lorber, prorektorica
prof. dr. Zoran Ren
prof. dr. Marko Marhl
prof. dr. Samo Kralj
prof. dr. Zoran Novak
prof. dr. Rajko Knez
prof. dr. Samo Bobek
mag. Pika Radmilovič
mag. Dunja Legat
Rok Dolinšek
Rok Hržič
Iztok Slatinek
 
Delovna skupina je oblikovala izhodišča za pripravo Strategije razvoja Univerze v Mariboru 2013-2020. Izhodišča strategije so bila predstavljena in potrjena na skupni seji Senata UM, Upravnega odbora UM in Študentskega sveta UM v petek, 28. 6. 2013.

Javna razprava v obliki foruma (http://forum.um.si) poteka od 11. julija, pa vse do 1. oktobra 2013. V mesecu oktobru bo organizirana konferenca s tematskimi delavnicami. Na osnovi predloga izhodišč in razprave bodo opredeljeni strateški cilji za posamezna področja. Predlog Strategije razvoja Univerze v Mariboru 2013-2020 bo obravnavan na organih univerze predvidoma v mesecu decembru 2013.
Strategija razvoja UM do leta 2020 bo naslednjih sedem let naše vodilo in zaveza za delovanje, zato vas vabim, da preberete izhodišča, ki so objavljena na spletni strani univerze (http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/razpisi/Strani/razpisi.aspx) in na forumu (http://forum.um.si) ter svoje komentarje in predloge sporočite do 1. 10. 2013 na forum ali e-naslov crk@um.si
Lep pozdrav,
prof. dr. Danijel Rebolj
rektor Univerze v Mariboru”
(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)