Na spletišču ministrstva za izobraževanje je z dne 19. 5. 2015 objavljeno vabilo k javni razpravi o osnutku dokumenta “Odprti dostop v Sloveniji 2015-2020: načela in določila glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov v Sloveniji v obdobju 2015-2020” (.doc).

Julija 2012 so bili na ravni Evropske unije sprejeti dokumenti glede odprtega dostopa v Evropskem raziskovalnem prostoru. Z januarjem 2014 so z okvirnim programom financiranja Obzorje 2020 stopila v veljavo tudi določila glede odprtega dostopa. Enaka določila naj bi sprejele tudi države članice EU. Predvidena je odprta dostopnost do recenziranih člankov iz sofinanciranih raziskav. Metapodatki o odprtih objavah in raziskovalnih podatkih, ki so nastali v okviru evropskih projektov ali nacionalnega financiranja raziskovalne dejavnosti, se zbirajo na portalu OpenAIRE.

Temeljni namen dokumenta Odprti dostop v Sloveniji 2015-2020 je oblikovanje načel glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov v Sloveniji v obdobju 2015-2020. V vsebinskem smislu se navezuje na določila glede odprtega dostopa do znanstvenih informacij v programu Obzorje 2020 in prispeva k razvoju raziskovalne dejavnosti v Evropskem raziskovalnem prostoru.

Pričujoče gradivo je nastalo v okviru Delovne skupine za pripravo akcijskega načrta za vzpostavitev odprtega dostopa do znanstvenih informacij iz javno financiranih raziskav v Sloveniji. Delovna skupina, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja odprtega dostopa in deluje pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, je Načela in določila glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov v Sloveniji v obdobju 2015-2020 pripravljala med junijem 2014 in februarjem 2015.

Vabimo vas k javni razpravi, ki bo odprta do 2. 6. 2015. Prosimo vas, da vaša mnenja in morebitne predloge sprememb dokumenta posredujete na elektronski naslov gp.mizs(a)gov.si, za vprašanja pa vam je na voljo ga. Petra Tramte (telefon 01 478 4792 ali e-pošta petra.tramte(a)gov.si). Vaša razmišljanja in predloge bomo objavili na naših spletnih straneh, jih proučili ter smiselno uporabili pri pripravi končne različice dokumenta.

 

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)