Na spletišču ministrstva za izobraževanje je dne 30. 9. 2014 objavjeno naslednje sporočilo za javnost in prošnja za javno razpravo.

“Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo ob koncu sedanje finančne perspektive in pred začetkom novega razvojnega obdobja 2014-2020 pripravili izhodišča za pripravo novih strateških dokumentov s področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij.”V okviru pobude Digitalna Slovenija 2020 objavljamo izhodišča za pripravo strateških dokumentov:

Republika Slovenija po razvitosti informacijske družbe primerjalno zaostaja, kar se nedvomno negativno odraža na drugih razvojnih področjih. Problem je posledica bistveno prenizkih vlaganj v razvoj informacijske družbe in premajhnega splošnega zavedanja o pomenu informacijsko komunikacijskih tehnologij in interneta za razvoj gospodarstva, države in celotne družbe. Da bi obrnili trende, moramo spremeniti odnos družbe do IKT in interneta ter oblikovati spodbudnejše okolje za hitrejši in bolj usklajen razvoj informacijske družbe. Doseči moramo večje splošno zavedanje o pomenu IKT in interneta, da bi lahko izkoristili razvojne priložnosti za večjo konkurenčnost sektorja IKT, za razvoj digitalne družbe, digitalnega gospodarstva in ne nazadnje za t.i. digitalno rast.

V izhodiščih za pripravo strategij zasledujemo vizijo, da moramo s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristiti razvojne priložnosti IKT in interneta in se uvrstiti med napredne sodobne družbe. Za zasledovanje razvojne vizije predlagamo upoštevanje naslednjih razvojnih načel:

splošna digitalizacija,intenzivna in inovativna uporaba IKT in interneta v vseh segmentih družbe,visokokvalitetna širokopasovna infrastruktura in hitri dostop do interneta za vse,razvoj vključujoče digitalne družbe.

Zainteresirano javnost prosimo za pripombe, dopolnitve ali prispevke, s katerimi bi lahko izboljšali navedene strateške dokumente.

Prosimo, da prispevke posredujete do 3. 10. 2014, na naslov gp.mizs@gov.si, s pripisom ”za DSi2020”.”

 

 

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)