Objavljen je javni natečaj za direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Za direktorja NAKVIS je lahko imenovana oseba, ki:

  • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s ZViS oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
  • ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev,
  • ima izkušnje na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu,
  • zkazuje znanje angleškega jezika na višji ravni,
  • ima vodstvene izkušnje,
  • ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

Rok za oddajo vloge: 30. 5. 2012

Dodatne informacije o javnem natečaju posreduje strokovna delavka agencije Barbara Zupančič Kočar, e-pošta: barbara.zupancickocar@nakvis.si, telefon: 01 400 5776.

Vir: NAKVIS

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)