Konec septembra (30. 9. 2017) se iztečejo pogodbe za izvedbo programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja. V skladu z zagotovljenim financiranjem navedenih programov za nadaljnji dve leti, natančneje za obdobje od 1. 10. 2017 do 31. 8. 2019, tokrat tudi javno objavljajo poziv za predložitev ponudbe.

Poziv za predložitev ponudbe za izvedbo neformalnega izobraževanja in usposabljanja je namenjen izključno izvajalcem, že vpisanim v register zunanjih izvajalcev za programe, ki so zajeti v objavljenem pozivu.

Registrirani izvajalci predložite ponudbo v skladu z opredelitvami v pozivu in vpisom v register. To pomeni tudi, da lahko oddate ponudbo samo za tiste programe in tiste območne službe, ki so opredeljeni v 3. točki poziva (razdelek A – Predmet poziva) in za katere ste do dneva predložitve ponudbe vpisani v register na podlagi pravnomočne odločbe.

Izvajalci, vpisani v register za programe in območja, ki so predmet poziva, boste prejeli poziv k predložitvi ponudbe tudi po elektronski pošti.

Rok za predložitev ponudbe: do 5. 9. 2017 do 10:00.

Na podlagi obravnave prejetih ponudb bodo z izbranim izvajalcem za posamezen program in območno službo sklenili krovno pogodbo, ki bo financirana iz različnih virov.

Pogljete si vse o javnem pozivu za izbor izvajalcev.

Vir: ZRSZ, 7. 8. 2017

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)