Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni poziv učiteljem za člane naslednjih predmetnih komisij za pripravo in izbor nalog za nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli za mandatno obdobje 2013-2017:

 •  predmetna komisija za slovenščino,
 •  predmetna komisija za italijanščino,
 •  predmetna komisija za madžarščino.
 •  predmetna komisija za matematiko,
 •  predmetna komisija za angleščino,
 •  predmetna komisija za nemščino,
 •  predmetna komisija za geografijo,
 •  predmetna komisija za zgodovino,
 •  predmetna komisija za fiziko,
 •  predmetna komisija za kemijo,
 •  predmetna komisija za biologijo,
 •  predmetna komisija za domovinsko in državljansko kulturo in etiko,
 •  predmetna komisija za tehniko in tehnologijo,
 •  predmetna komisija za likovno umetnost,
 •  predmetna komisija za glasbeno umetnost,
 •  predmetna komisija za šport.

Član v predmetni komisiji je lahko, kdor ima z zakonom predpisane kadrovske pogoje za učitelja predmeta, ki ga poučuje najmanj pet let, naziv svetovalec oziroma svetnik ter reference s področja, ki ga pokriva. Član, ki pokriva področje italijanske narodne skupnosti v predmetni komisiji za glasbeno umetnost, predmetni komisiji za zgodovino in predmetni komisiji za geografijo, mora aktivno obvladati italijanski jezik.

Po en obrazložen predlog s pisnim soglasjem kandidata za člana posamezne predmetne komisije pošlje ravnatelj šole oziroma zavoda, kjer je kandidat zaposlen, v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave tega poziva na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila: Marija Mojca Maleš, tel. 01 4005674.

Vir: MIZŠ, 15. 5. 2013

(Skupno 64 obiskov, 1 današnjih obiskov)