V okviru projekta Obogateno učenje tujih jezikov II je objavljen javni poziv za pridobitev statusa modelne šole za obogateno učenje tujih jezikov. To je še ena od operacionaliziranih strategij za dvig kakovosti poučevanja in učenja tujih jezikov ter naj bi ustvaril dodano vrednost na naslednjih področjih oz. na naslednje načine:

  1. Vzpostavitev mreže modelnih (oz. vzorčnih, mentorskih) šol, na katerih delujejo tuji učitelji tujega jezika in na katerih se oblikujejo posebni projektni timi, ki pod strokovnim vodstvom projektne skupine na ZRSŠ razvijajo in izvajajo programe usposabljanja (učiteljev tujih jezikov in učiteljev drugih predmetov) za vpeljavo in izvajanje obogatenega učenja tujih jezikov na kroskurikularni ravni z modeliranjem timskega poučevanja (tujih in slovenskih učiteljev) v avtentičnem šolskem okolju (s hospitiranjem resničnega, ne simuliranega pouka s tem povezanimi drugimi dejavnostmi) in z avtentično medkulturno komunikacijo (med slovenskimi in tujimi učitelji ter slovenskimi in tujimi učitelji in učenci/dijaki);

  2. Razvoj in pilotiranje (tj. preskušanje in evalvacija) programov svetovalnih storitev za šole (vodstva in učitelje) na daljavo in na delovnem mestu za vpeljavo obogatenega učenja tujih jezikov v šolski izvedbeni kurikul na kroskurikularni ravni (makro načrtovanje) ter  izvajanje obogatenega učenja tujih jezikov znotraj predmetov in z medpredmetnim povezovanjem (mezo in mikro raven);

  3. Razvoj in pilotiranje (tj. preskušanje in evalvacija) programov usposabljanja (vodstev šol in učiteljev) na delovnem mestu za vpeljavo obogatenega učenja tujih jezikov v šolski izvedbeni kurikul na kroskurikularni ravni (makro načrtovanje) ter izvajanje obogatenega učenja tujih jezikov znotraj predmetov in z medpredmetnim povezovanjem (mezo in mikro raven).
  4. Promocija konceptov in diseminacija izvedbenih oblik obogatenega učenja tujih jezikov zunaj šolskih omrežij OUTJ-1 in OUTJ-2.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja se obrnite na vodjo projekta Katjo Pavlič Škerjanc (e-naslov: katja.pavlic@zrss.si, tel. 01/3005 148, 031 658 931), do vključno 6. julija pa tudi na strokovnega sodelavca projekta Martina Gvardjančiča (e-naslov: martin.gvardjancic@zrss.si; tel. 01/3005 140 in GSM 040 894 497).

Rok za prijavo je sreda, 11. julij 2012, do 12.00.

Javni poziv in prijava

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)