Na spletni strani MVZT je objavljen Javni poziv za zbiranje predlogov projektov razvoja velike nacionalne raziskovalne infrastrukture (RI) za potrebe določanja prioritetnih področij

Predmet javnega poziva je pridobitev predlogov zainteresirane strokovne javnosti za izgradnjo novih ali nadgradnjo in razvoj obstoječih velikih raziskovalnih infrastruktur (RI) na nacionalni ravni. Namen poziva je sodelovanje zainteresirane javnosti pri oblikovanju prioritetnih področij razvoja nacionalne raziskovalne infrastrukture, ki bodo določena v okviru Nacionalnega načrta razvoja raziskovalne infrastrukture.

Pojem raziskovalna infrastruktura zajema orodja in sredstva raziskovalnih metod, opreme, pripomočkov in storitev, ki omogočajo in spodbujajo raziskave in razvoj na različnih ravneh inovacij, podpirajo organizirane raziskave in vzdržujejo ter razvijajo raziskovalne zmogljivosti. Primeri RI so knjižnice, baze podatkov, biološki arhivi, komunikacijska omrežja, raziskovalna plovila, sateliti in letala, opazovalnice oz. observatoriji, teleskopi, sinhrotroni, pospeševalniki, ipd. Lahko so centralizirane oz. enovite, razpršene oz. distribuirane ali virtualne.

Datum zaključka 18.12.2009

Več>>Javni poziv za zbiranje predlogov projektov razvoja velike nacionalne raziskovalne infrastrukture (RI) za potrebe določanja prioritetnih področij

 

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)