Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na spletni strani objavil javni razpis za financiranje projektnih gostovanj slovenskih doktorjev znanosti, ki delujejo v tujini na slovenskih visokošolskih zavodih.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo:
visokošolski zavodi, ki se vodijo v evidenci visokošolskih zavodov in izvajajo javno veljavne študijske programe vpisane v evidenci visokošolskih zavodov za sofinanciranje pedagoškega sodelovanja;
raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, za sodelovanje na raziskovalnem projektu ali programu, ki je že sprejet in je ali bo financiran iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske Unije, za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja. 

Polni naziv razpisa: Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih  (257. JR)

Objava razpisa: 31. 5. 2018 na spletni strani sklada in spletni strani eUprave Republike Slovenije.

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2018.

Vrednost razpisa: do 1.224.800,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa je financiranje pedagoškega in/ ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: gostujoči strokovnjak), za en do dvanajstmesečno pedagoško in/ ali raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji.
Pedagoško in /ali raziskovalno sodelovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.

Več>> Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. (257. JR)

(Skupno 42 obiskov, 1 današnjih obiskov)