V Uradnem listu Republike Slovenije št. 15/2017 dne 31. marca je bil objavljen javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti v pedagoških študijskih programih, s katerimi se bo usposobilo študente – bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v učnem procesu. Namen javnega razpisa je na visokošolskih zavodih, ki so v študijskem letu 2015/2016 izvajali pedagoške študijske programe, zagotoviti, da bodo diplomanti (bodoči učitelji) imeli osnovna znanja o didaktični uporabi IKT ter znali prepoznati možnosti, ki jo nudi uporaba IKT tudi za doseganje višje bralne pismenosti učencev in dijakov. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 10. 5. 2017 do 12. ure.

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)