V Uradnem listu Republike Slovenije št. 43/2018 in na spletišču MIZŠ v rubriki Javni razpisi z dne 22. 6. 2018 je objavljen javni razpis Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja.

Cilj javnega razpisa je povečati delež visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev, ki izvajajo prožne oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih. Z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja naj bi izboljšali kakovost visokošolskega izobraževanja ter krepili prenos spretnosti in znanja na študente, saj je pomembno, da mladi v času izobraževanja pridobijo znanje, kompetence in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale uspešno vključevanje v družbo in na trg dela.

Rok za prejem ponudb: 10. 9. 2018 do 12:00

V okviru javnega razpisa bo izbran konzorcij visokošolskih zavodov. Konzorcij bo postal povezovalna točka, kjer se bo izvajalo vrhunsko usposabljanje in stalno posodabljanje znanja in veščin ter izmenjave dobrih praks, izvajalo raziskave tega področja in oblikovalo multiplikatorje. Tako se bo s povezovanjem in sodelovanjem visokošolskih zavodov v konzorcijsko obliko poskušali doseči, da bodo visokošolske institucije bolj odprte za nove metode poučevanja, ki jih omogočajo sodobni informacijsko-komunikacijski sistemi in z njimi povezani novi načini skupinskega dela; omogočeno bo povezovanje med visokošolskimi učitelji in strokovnimi sodelavci in s tem povezovanje in izmenjava znanja in izkušenj, različnih praks, politik in sistemov na področju izobraževanja in usposabljanja iz celotne Slovenije ter tudi iz tujine, preko tujih strokovnjakov.

Skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je cilj javnega razpisa povečati delež visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev, ki izvajajo prožne oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih. Preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja se bo omogočilo udeležencem usposabljanja, to je visokošolskim učiteljem in strokovnim sodelavcem, okrepiti usposobljenost, da bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc in ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje in poklicnih kompetenc študentov ter  usposobljenost za uporabo novih didaktičnih metod in inovativno delo s študenti.

Za potencialne prijavitelje bo izveden tudi informativni dan, ki bo potekal 12. 7. 2018 ob 13. uri, v sejni sobi 503-504, v 5. nadstropju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova ulica 38, Ljubljana.

Novica MIZŠ, 26. 6. 2018

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)