Na MVZT so 22. novembra na novinarski konferenci rezultate Javnega razpisa krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih predstavili: minister dr. Igor Lukšič, direktorica Direktorata za znanost in tehnologijo dr. Jana Kolar, direktorica Direktorata za podjetništvio in konkurenčnost Ministrstva za gospodarstvo mag. Edita Granatir Lapuh in vodja sektorja za strukturne sklade na področju znanosti in tehnologije mag. Urban Krajcar. Dr. Kolarjeva je ob tem poudarila, da gre za najbolj inovativen razpis ministrstva v zadnjih treh letih.

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih je bil objavljen v začetku junija. Naročnika razpisa sta bila Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za gospodarstvo, ki sta skupaj zagotovila sredstva v višini 20 milijonov evrov. Tokratni razpis združuje vsebino treh preteklih razpisov (mladi raziskovalci iz gospodarstva, interdisciplinarne skupine, strokovnjaki v podjetjih). V njem ne gre zgolj za zaposlitev posameznega (mladega) raziskovalca, temveč razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov v interdisciplinarnih razvojno-raziskovalnih skupinah in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti. Razpis se izvaja na osnovi Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Cilj razpisa, ki ga izvaja MVZT, je krepitev RR skupin v podjetjih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine oziroma v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih RR oddelkov ali skupin s specialističnimi znanji na novih razvojno raziskovalnih področjih.

Z javnim razpisom ministrstvo sledi ciljem Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020, ki med ključne prioritete razvojne politike države postavlja krepitev inovacijskih sposobnosti podjetij in naslednje cilje:

  • povečevanje števila in deleža raziskovalcev v poslovnem sektorju; spodbujanje prehodov raziskovalcev iz javnega v poslovni sektor,
  • povečanje števila in deleža doktorjev znanosti med raziskovalci v poslovnem sektorju; spodbujanje zaposlovanja in usposabljanja mladih raziskovalcev, spodbujanje zaposlovanja vrhunskih strokovnjakov v podjetjih in
  • povečanje števila interdisciplinarnih raziskovalno razvojnih skupin v poslovnem sektorju.

Razpis je predvideval več odpiranj, ki bi potekala do porabe sredstev. Ker so sredstva razdeljena že s prvim razpisnim rokom, naslednjega predvidenega roka za oddajo vlog v januarju NE BO.

Ministrstvo si bo prizadevalo, da bi zagotovilo še dodatna sredstva, s čimer bi lahko bil ponovni rok za oddajo, kot ga predvideva javni razpis, v maju 2012. 

Na razpis je prispelo 141 prijav. V ocenjevanje je šlo 114 vlog. Pozitivno ocenjenih je bilo 64, torej več kot polovica. Vrednost prijavljenih projektov znaša 52.912.578,64 evrov. Maksimalna odobrena vrednost sofinanciranja je 19.850.114,38 evrov. V finančnem smislu to pomeni, da bodo za vsak vloženi evro državne pomoči, podjetja v raziskave in razvoj vložile več kot 2,5 evra lastnih sredstev. Število zaposlenih v novih RR skupinah znaša 539, od tega gre za 126 novih zaposlitev. Od vseh novih zaposlitev gre v 28 primerih za prezaposlitev iz javnih raziskovalnih organizacij.

Več na MVZT, 22. 11. 2011

 

 

(Skupno 26 obiskov, 1 današnjih obiskov)