Odbor za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva je objavil javni razpis  nagrad RS na področju šolstva za leto 2012.

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.  

Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.   Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.  

Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 6 za življenjsko delo.

Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo  ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: “NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA NAGRADE NA PODROČJU ŠOLSTVA”.  Predloge ne glede na način dostave sprejemajo do ČETRTKA, 24. 5. 2012 do 13. ure.

Besedilo razpisa in prijava

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)