Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva je objavil javni Razpis nagrad RS na področju šolstva za leto 2013.

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.

Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.

Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 6 za življenjsko delo. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat. Oseba, ki je bila že nagrajena kot član skupine, je lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar za druge posebne dosežke oziroma življenjsko delo.

Rok za oddajo prijav je 24. 5. 2013 do 13. ure.

Vir: MIZKŠ, 14. 1. 2013

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)