Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, razpisuje pripravniška mesta v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Datum zaključka razpisa: 24.11.2010 do 16. ure

Razpisna dokumentacija:

  • Besedilo razpisa (doc)
  • Razpisna dokumentacija (doc)
  • Prijavnica za razpis (doc)
  • Pisna izjava kandidata, da išče prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja (doc)
  • Pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen (doc)
  • Vzorec pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu (doc)
  • Vzorec pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva (doc)
(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)