Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije (www.ad-futura.si) objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji za slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2010/2011 (92. JR)

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2010/2011.
Za dodiplomski študij se šteje 1. bolonjska stopnja oziroma dodiplomski visokošolski študij pred uvedbo bolonjskega procesa.

Dodatne informacije so na voljo osebno ali telefonsko v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro pri Maji Deisinger (e-pošta: maja.deisinger@sklad-kadri.si, tel. št. 01/434 58 96).

Vlogo, in sicer izpolnjeno in podpisano prijavnico ter vsa dokazila iz 4. točke tega razpisa razen potrdila o vpisu v študijsko leto 2010/2011, je potrebno predložiti najkasneje do vključno 6. septembra 2010. Potrdilo o vpisu na dodiplomski študij v študijskem letu 2010/2011 morajo prijavitelji predložiti najkasneje do vključno 30. septembra 2010.

Vir in razpisna dokumentacija: Ad futura, 30. 7. 2010

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)