Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je v petek 4. 11. 2011 objavil Javni razpis za izbor izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene (pdf). Predvidenih je šest rokov za oddajo vlog, prvi rok za oddajo vlog je 2. 12. 2011.

Predmet javnega razpisa, ki se izvaja v okviru programa Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene, je izbor kakovostnih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (VKO), ki jim sklad na podlagi javnega razpisa prizna sposobnost za izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in jih uvrsti na seznam izvajalcev VKO. Izbrani izvajalci bodo izvajali aktivnosti VKO za delodajalce in zaposlene, ki bodo v začetku leta 2012 izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene in bodo s tem upravičeni do sofinanciranja storitev VKO za delodajalce in zaposlene.

Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«  ter 1.2. prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.

Več informacij o razpisu skupaj z razpisno dokumentacijo in obrazci je na voljo na spletišču Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Vir: MDDSZ, 9. 11. 2011

 

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)