Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo v rubriki Javni razpisi in javna naročila Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela (doc), s katerim bo na podlagi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) izbralo koncesionarje za opravljanje storitve za trg dela, in sicer storitve vseživljenjske karierne orientacije. V okviru omenjene storitve bodo koncesionarji izvajali različne tipe delavnic, katerih namen je pridobivanje veščin za spoznavanje posameznikovih interesov in kompetenc, možnosti v okolju, učenje odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev.

Vrednost javnega razpisa je okvirno 1.892.736,00 evrov, sredstva pa so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije.

Rok za prijavo na razpis je: 9. 1. 2012.

Koncesija se podeljuje za obdobje treh let za skupaj 15 koncesionarjev. Za posamezno krajevno območje Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) se podeljuje po ena koncesija, razen za Območno službo ZRSZ Ljubljana, kjer se podeljujejo tri, ter za Območno službo ZRSZ Maribor, kjer se podeljujeta dve koncesiji.

Izbrani koncesionarji bodo storitev izvajali za vse brezposelne osebe ter za iskalce zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. Predvidoma naj bi bilo v posameznem letu izvedenih več kot 1.000 delavnic, v katere bo vključenih prek 15 tisoč oseb.

Vir: MDDSZ, 9. 12. 2011 

 

 

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)