Na spletni strani MIZŠ je dne 29. 7. 2013  objavljena novica o novem javnem razpisu, in sicer je v Uradnem listu RS 26. julija izšel Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013–2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. Z razpisom želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podpreti hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. Podprl bo predvsem tiste vidike internacionalizacije, ki spodbujajo vključevanje tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces ter aktivnosti, ki krepijo prepoznavnost slovenskih visokošolskih zavodov v mednarodnem okolju.

Javni razpis večinsko financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v obdodbju 2013–2015 za internacionalizacijo visokega šolstva je največ do 3.960.000,00 evrov. Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 85 %, torej 3.366.000,00 evrov. Delež slovenskih sredstev je 15 %  in znaša 594.000 evrov.

Z razpisom želi ministrstvo spodbuditi večjo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje. Večje sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v evropskem in globalnem prostoru naj bi vodilo do razvoja kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

Na javni razpis se lahko prijavijo javni in zasebni visokošolski zavodi v RS, ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov, izvajajo javno veljavne študijske programe, vpisane v razvid ter so imetniki Erasmus univerzitetne listine. Posamezni prijavitelj, torej samostojni visokošolski zavod ali univerza, lahko odda le eno vlogo na javni razpis.

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)