Na spletišču agencije za raziskovanje ARRS je z dne 15. 5. 2015 objavljen Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovnih ved, in sicer: znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik; prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev, ki so temeljnega pomena za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije, v slovenski jezik.

Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje ali predmet, oseba
ali dogodek, v enem zvezku oziroma v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija mora imeti
ustrezen CIP in ISBN številko oziroma vse potrebne elemente za njuno pridobitev.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa za leto 2015 znaša predvidoma 305.000,00 EUR.

Razspis je odprt do 12. 6. 2015.

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)