Izšel je Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih konferenc s področja IKT

Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo,znanost in tehnologijo, Direktoratom za informacijsko družbo,  v okviru aktivnosti podpore e-poslovanju in uporabi  informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT), objavilo Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih konferenc s področja IKT.

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave in izvedbe izobraževalnih konferenc s področja IKT in informacijske družbe. Sofinanciranja bodo deležne IKT izobraževalne konference, ki bodo obravnavale določeno problematiko s področja IKT in informacijske družbe in bodo nevtralne z vidika predstavljenih tehnologij, blagovnih znamk, produktov in storitev.

Za nadaljnje informacije glejte spletno stran MVZT.

 

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)