Na spletni strani MDDSZ je objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja

V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo pripomogli k izboljšanju in reševanju problematike na naslednjih izbranih področjih: 
1.    stres na delovnem mestu,
2.    izostajanje (absentizem) z delovnega mesta,
3.    zmanjšanje produktivnosti (prezentizem) na delovnem mestu,
4.    fluktuacija na delovnem mestu,
5.    izgorevanje na delovnem mestu,
6.    usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Pripravljeni projekti morajo predstavljati celoto dejavnosti, ki prispevajo k določenim rezultatom ter vnaprej zastavljenim in jasno opredeljenim ciljem, na podlagi katerih je mogoče presojati izpolnjevanje zastavljenih meril.
Projekt mora biti zasnovan celovito in zajemati vse naslednje dejavnosti:    
1.    Izvedba raziskovalnih aktivnosti, ki bodo omogočile pripravo in izdelavo strokovnih podlag za oblikovalce in izvajalce politik s področja predmeta javnega razpisa; 
2.    Izvedba in analiza pilotskih modelov;
3.    Izobraževanje in usposabljanje;
4.    Promocija in ozaveščanje javnosti o pomenu in vlogi kvalitetnega delovnega okolja.

Rok za oddajo prijav je 16. 12. 2009.

Več>> Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja

Več>> Oglejte si tudi: Zbirko indikatorjev o kakovosti delovnih mest v Evropski uniji. (Indicators of Job Quality in the European Union)

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)