Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 5. spetembra objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam, z namenom zagotavljanja dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine. Vzpostaviti želijo 15 večgeneracijskih centrov po Sloveniji, in sicer predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji. 

Projekt bo sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije in se mora pričeti izvajati 1. 1. 2017 in končati 30. 9. 2021. Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev znaša 8.625.000,00 evrov.

Vse dodatne informacije in razpisna dokumentacija so dostopne tukaj. Rok prijave je 19. 10. 2016.

Vir>> Novica ACS

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)