V Uradnem listu Republike Slovenije št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010 je na straneh od 1910 do 1915 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavilo Javni razpis za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela v okviru 4. razvojne prioritete “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti” in prednostne usmeritve 4.1. “Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti” Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Objavljeni javni razpis predstavlja tudi realizacijo ukrepa ministrstva v okviru Nacionalnega programa ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 2010-2015, in sicer je predmet javnega razpisa izboljšati zaposljivost in socialno vključenost ranljivih skupin, ustvarjati delovna mesta za ranljive skupine ter zagotoviti enakost med spoloma.

Podprti bodo projekti v okviru dveh sklopov, in sicer:

SKLOP A: projekti, ki bodo razširili ali nadgradili v preteklosti že uspešno razvito in preizkušeno prakso;

SKLOP B: pilotni projekti, ki bodo namenjeni razvoju in implementaciji novih oblik vključevanja ciljnih skupin na trg dela in uvajanju novih pristopov za zagotavljanje enakosti spolov.

Razpisna dokumentacija

Finančni načrt

 

Vir Urad za narodnosti

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)