Objavljen je javni razpis za sofinanciranje projekta Znanje za prihodnost.

Cilj projekta je razviti raziskovalne naloge, pri katerih bodo sodelovali znanstveniki (mentorji),  ki se ukvarjajo z ustvarjanjem novega znanja in srednje šole, ter ob tem spodbuditi vključevanje mladih in njihovo inovativnost ob razreševanju konkretnih razvojnih vprašanj sodobne družbe. Vloga mentorja je vključevanje mladih v razvojno-raziskovalno delo oziroma sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi raziskovalnih projektov šol. Obvezni del tega sodelovanja je tudi vključevanje etičnih dimenzij razvojno-raziskovalnega dela. 

Predmet sodelovanja med nosilci vrhunskega znanja, dijaki in njihovimi učitelji je prenos in soustvarjanje novega znanja na konkretnih projektih v okviru mladinske raziskovalne dejavnosti ter ob tem aktualiziranje etičnih in vrednostnih vprašanj raziskovanja, znanosti ter bivanja v sodobni družbi.  

Načrtovani rezultati projekta so: 
  • izvedba raziskovalnih nalog med razvojno-raziskovalnimi institucijami in šolami v okviru mladinskega raziskovalnega dela (najmanj 10),
  • izvedba okroglih miz na temo prenosa vrhunskega znanja in etičnih vprašanj v družbi znanja učiteljem in učencem (2),
  • izdelava poročil o izvajanju raziskovalnih nalog (najmanj 10),
  • oblikovanje modelov in pedagoških strategij prenosa vrhunskega znanja in spodbujanja inovativnosti mladih ter vključevanja etičnih in moralnih vprašanj v kurikule (1),
  • izvedba zaključne konference,
  • promocija projekta.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis je 700.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 14. 8. 2012 do 13. ure.

Informativni dan za potencialne prijavitelje bo v torek, 24. 7. 2012 ob 10. uri v sejni sobi P-23/24 v pritličju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Vir: MIZKŠ, 20. 7. 2012

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)