Republiški zavod za zaposlovanje je objavil Javno povabilo izvajalcem usposabljanja – delodajalcem za izvedbo programov usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011.

Program omogoča delodajalcem: da pred sklenitvijo delovnega razmerja usposobijo bodočega sodelavca ali sodelavko za delo na konkretnem delovnem mestu.
Program je namenjen brezposelnim osebam, da pridobijo in krepijo sposobnosti, znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje, ki izboljšujejo njihove zaposlitvene možnosti in povečujejo njihovo konkurenčnost na trgu dela. Poleg tega je namenjen tudi delodajalcem, ki imajo potrebe po zaposlovanju večjega števila delavcev z določenimi sposobnostmi, znanji in veščinami, ki zahtevajo predhodno usposabljanje oseb na delovnem mestu.

Program se izvaja pri delodajalcih, ki na konkretnem delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja usposabljajo brezposelne osebe.
Trajanje programa: krajše usposabljanje traja 2 meseca, daljše pa od 3 do 6 mesecev.

Upravičeni stroški za delodajalca so stroški mentorja oz. nadomestnega mentorja (izjeme so navedene v javnem povabilu), predhodnega zdravniškega pregleda ter zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Razpoložljiva sredstva: Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Na voljo je skupaj 11.323.179,00 EUR iz sredstev Evropskega socialnega sklada, od tega 85 % oz. 9.624.702,00 EUR na proračunski postavki 6849 – Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-EU in 15 % oz. 1.698.477,00 EUR na proračunski postavki 6998 – Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba.

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)