Zavod RS za zaposlovanje je v četrtek, 8. 12. 2011, objavil Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2012 (pdf). Za javno povabilo je namenjenih okvirno 18.700.000,00 evrov, ponudbe pa lahko izvajalci javnih del že posredujejo na pristojne območne službe Zavoda RS za zaposlovanje. Vse prejete ponudbe se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja, zato bo čas prispetja ponudbe vplival na izbor ponudbe.

V letu 2012 se začnejo javna dela izvajati na podlagi Zakona o urejanju trga dela, na podlagi katerega se bodo izvajali samo lokalni programi javnih del, delo udeležencev javnih del bo potekalo 40 ur na teden, torej za polni delovni čas, podaljšanje vključitve udeležencev v program javnega dela bo mogoče pri istem izvajalcu javnega dela le za eno leto.

V letu 2012 se bodo lahko v programe javnih del vključevale naslednje ciljne skupine brezposelnih oseb:

 • osebe, mlajše od 30 let, ki so zadnjih šest mesecev prijavljene na zavodu kot brezposelne osebe in so prejemnice denarnega nadomestila ali denarne socialne pomoči,
 • osebe, starejše od 50 let, ki so zadnjih šest mesecev prijavljene na zavodu kot brezposelne osebe in so prejemnice denarnega nadomestila ali denarne socialne pomoči,
 • dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot 2 leti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,
 • invalidi,
 • Romi,
 • starši invalidnih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zadnjih šest mesecev prijavljeni na zavodu kot brezposelne osebe,
 • osebe po prestani zaporni kazni, ki so zadnjih šest mesecev prijavljene na zavodu kot brezposelne osebe,
 • osebe, ki živijo same in imajo enega ali več vzdrževanih članov in so zadnjih šest mesecev prijavljene na zavodu kot brezposelne osebe.

Zavod RS za zaposlovanje bo za izvedbo programa javnih del v letu 2012 zagotavljal:

 • del sredstev za plače udeležencev
 • sredstva za prehrano med delom
 • sredstva za prevoz na delo in z dela
 • sredstva za stroške predhodnega zdravniškega pregleda v dejanski višini
 • sredstva za odpravnine ob upokojitvi.

Vir: MDDSZ, 9. 12. 2011

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)