Na spletni strani Univerze v Ljubljani so objavljeni letošnji nagrajenci.

Jesenkovo nagrado posamezniku za njegovo življenjsko delo prejme:

 • prof. dr. Franc BATIČ

Jesenkovo nagrado diplomantu doktorskega študija za leto 2012 prejme:

 • dr. Maja POCIECHA

Priznanje fakultete posamezniku ali skupini z BF prejmejo:

 • prof. dr. Janez HRIBAR, prof. dr. Franc ŠTAMPAR, prof. dr. Davorin Gazvoda 
 • prof. dr. Katarina ČUFAR, Oddelek za lesarstvo
 • prof. dr. Sonja SMOLE MOŽINA, Oddelek za živilstvo
 • Aleksander BOBNAR, Oddelek za agronomijo
 • dr. Marjeta STEVANOVIĆ, Dekanat

Priznanje fakultete posamezniku ali skupini izven BF prejeme:

 • prof. dr. Vladimir KOTNIK, Medicinska fakulteta

Priznanje fakultete diplomantom dodiplomskega študija prejmeta:

 • Benjami JUSTIN, univerzitetni dodiplomski študijski program prve stopnje Kmetijstvo – Agronomija
 • Mrtina VREŠAK, visokošolski dodiplomski študijski program prve stopnje – Agronomija in hortikultura
 • Vlasta CUNJA, univerzitetni podiplomski študijski program druge stopnje Hortikultura
 • Anka ZUPAN, univerzitetni podiplomski študijski program druge stopnje – Sadjarstvo (IMFS)
 • Natalija PUSTIŠEK, univerzitetni študijski program Živilstvo in prehrana
 • Urška BRADEŠKO, univerzitetni študijski program Gozdarstvo

Vir: UL, 14. 3. 2013

(Skupno 84 obiskov, 1 današnjih obiskov)